Molio - Byggeriets Videnscenter leverer digitale værktøjer, efteruddannelse og faglitteratur, der er med til at øge digitaliseringen og effektiviteten i byggeriet. Molio er resultatet af en sammenlægning mellem Byggecentrum og bips (forår 2016). 

Nyheder fra Bygnet

Slots- og Kulturstyrelsen har offentliggjort navnene på de fem entreprenører, som er prækvalificeret til at afgive tilbud på opførelse af projektet...

Læs mere her