Bygnet nyheder

Bygnet Nyhederne er et dagligt nyhedsbrev med ca. 7.000 daglige modtagere inden for byggeriet - især arkitekter, ingeniører, konstruktører mv.

Gentofte Kommune og Carlsberg er blevet enige om principperne for udviklingen af en bydel langs havnefronten på Tuborgs sydlige arealer.

For ikke at...

Roskilde

Domkirke får i næste uge sit nye spir, det såkaldte

Margrethespir. Spiret vejer 14 ton og er 17...

Selv om Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget opførelsen af Marriot hotellet på Kalvebod Brygge, gør modstanderne nu et sidste forsøg på at...

En serie

møbler i et formsprog, som tydeligt relaterer sig til

planteriget, kan i øjeblikket ses på...

Endnu

et højhus er på trapperne i Århus. Der

er tale om et 17 etager højt kontorhus, "Prismet",

...

Århus

satser på sværindustrien, og derfor skal Århus

Havn som bekendt udvides kraftigt. Beslutningen blev...

Planer

om at opføre et hotel på Kalvebod Brygge er ikke

ny. Flere end 30 mere eller mindre færdige forslag...

Den svenske

konkurrence om boligbyggeri i træ er nu afgjort. Vinderne

blev de to unge danske arkitekter...

Et nyt

torvelaug ønsker at opføre markedshaller og

nye stadepladser på Israels plads i København.

...

Stadsarkitekt

Otto Käszner går nu til angreb mod den lysforurening,

som han synes præger hovedstaden. Han...

Københavns

Kommune har netop udgivet en rapport - "Trafikal fredeliggørelse

af Indre By" - som belyser...

 

Torsdag

vedtog Københavns Borgerrepræsentation med 33

stemmer for og 17 imod, at give tilladelse til...

 

Hjørnet

af Gothersgade og Borgergade i København har i årevis

ligget hen som en tilfældig tomt. Her er...

Modstanderne

mod hotelbyggeriet på Kalvebod Brygge mener at materialet

i lokalplanen har været misvisende,...

Den italienske

leverandør af metro-tog til København, Ansaldo

Transporti, er som bekendt forsinkede i...